Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân 2013;

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2018 ban hành quy chế tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 138/QĐ-SKHĐT ngày 27/5/2021 về việc phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân: - Lịch tiếp công dân định kỳ:

- Lịch tiếp công dân thường xuyên: từ thứ hai đến thứ sáu. Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thường xuyên hàng ngày.

2. Thời gian tiếp công dân

Theo giờ hành chính: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

3. Địa điểm tiếp công dân

Giám đốc Sở và Thanh tra Sở tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Điều 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013 tại phòng tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Sở (Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia giúp Giám đốc Sở tiếp công dân khi có yêu cầu.

Giao Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, để các tổ chức và cá nhân được biết./

Xem chi tiết Thông báo số 110/TB-SKHĐT ngày 09/12/2022

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 495
  • Trong tuần: 27 167
  • Tất cả: 2387910