Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chính sách hỗ trợ (về công nghệ, thông tin, hỗ trợ tư vấn (mạng lưới tư vấn viên), hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hỗ trợ lãi suất); Hướng dẫn về Hồ sơ thực hiện hỗ trợ; Hồ sơ thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quy trình thực hiện.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại Công văn số 347/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/3/2022

Các phụ lục: Phụ lục 2, Phụ lục 3

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 898
  • Tất cả: 2501682