CÔNG BỐ MỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH: LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VÀ HỢP TÁC XÃ – CẤP TỈNH

Quyết định:   1182 QD-UBND.pdf

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VÀ HỢP TÁC XÃ – CẤP TỈNH (15 TTHC)

1

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

5

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

6

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

7

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

8

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

10

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

13

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

3 ngày

Bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng

Phòng Đăng ký kinh doanh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- (Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển)


Tin khác
1 2 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1423
  • Trong tuần: 17,732
  • Tất cả: 1,084,152