Phổ biến Quyết định 874/QĐ-BTTTT và Công văn 2177/BTTTT-PC của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 2348/UBND-CNXD ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 1420/VP-CNXD ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông báo Công văn số 2177/BTTTTPC ngày 18/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng x trên mạng xã hội và Công văn số 2177/BTTTT-PC ngày 18/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

Xem văn bản đính kèm: 

- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT

- Công văn số 2177/BTTTT-PC 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 801
  • Tất cả: 2496806