Phổ biến các Luật có hiệu lực năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai, phổ biến các Luật có liên quan đến ngành Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022 như sau:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.
- Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu.
- Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến Quý cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./

Xem chi tiết Luật số 03/2022/QH15

Đính kèm: Công văn số 600/SKHĐT-VP ngày 04/4/2022

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 746
  • Tất cả: 2496854