Phổ biến nội dung Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023 cụ thể, như sau:

1. Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

2. Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

3. Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Theo đó, trong trường hợp không thể thanh toán theo phương án phát hành đã công bố, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo các nguyên tắc: Tuân thủ quy định pháp luật liên quan; Được người sở hữu trái phiếu chấp thuận; Phải công bố thông tin bất thường, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản dùng để thanh toán.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2023./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 26 763
  • Tất cả: 2387506