Kế hoạch số 964/KH-SKHĐT thực hiện phương châm hành đồng năm 2020 của Tỉnh ủy " nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững"
Số ký hiệu văn bản 964/KH-SKHĐT
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày hiệu lực 27/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 964/KH-SKHĐT thực hiện phương châm hành đồng năm 2020 của Tỉnh ủy " nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 964 KH-SKHDT.pdf