Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và gửi hồ sơ liên quan của các dự án đề xuất sử dụng vốn IDA
Số ký hiệu văn bản 1031/SKHĐT-ĐT
Ngày ban hành 05/06/2020
Ngày hiệu lực 05/06/2020
Trích yếu nội dung Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và gửi hồ sơ liên quan của các dự án đề xuất sử dụng vốn IDA
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1031 cv dt loi.signed.pdf