V/v triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 273/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 18/02/2021
Ngày hiệu lực 18/02/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 273 SKHDT-THKTKG.pdf
773 151 qd ubnd chuyen.pdf