TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/KH-SKHĐT 08/03/2024 Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 212
Tải về 0
10/KH-SKHĐT 27/02/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về 2
1138/KH-SKHĐT 19/06/2020 Kế hoạch khắc phục và nâng cao chỉ số thành phần PCI tỉnh Trà Vinh năm 2020
Lượt xem: 112
Tải về 0
981/KH-SKHĐT 29/05/2020 Kế hoạch số 981/KH-SKHĐT thực hiện kế hoạch số 170-KH/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung phát huy các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế thu hút mạnh đầu tư vào các khu kinh tế, các khu, cụm nông nghiệp, quyết tâm đưa tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng.
Lượt xem: 119
Tải về 0
964/KH-SKHĐT 27/05/2020 Kế hoạch số 964/KH-SKHĐT thực hiện phương châm hành đồng năm 2020 của Tỉnh ủy " nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững"
Lượt xem: 114
Tải về 0
840/KH-SKHĐT 08/05/2020 Kế hoạch 840/KH-SKHĐT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trước tác động của tình hình hạn, mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 91
Tải về 0
420/KH-SKHĐT 23/03/2020 Kế hoạch 420/KH-SKHĐT: Khắc phục những hạn chế sau kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 97
Tải về 5