Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Trà Vinh đã triển khai các bước theo quy định về lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ.

Căn cứ quy định tại Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch tỉnh.

Để đảm bảo chất lượng nội dung và hoàn chỉnh thủ tục trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trân trọng đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy hoạch trên.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 89 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, email: skhdt@travinh.gov.vn) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp, hoàn thiện./.

 

Danh sách các ý kiến góp ý

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1288
  • Trong tuần: 10 136
  • Tất cả: 2511939