Dự theo Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Công văn số 1510/UBND-THNV ngày 14/4/2023 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2023-HĐND tỉnh khóa X,

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 thì văn bản phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Điện thoại 0294.3867556.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan./.

 

 

Danh sách các ý kiến góp ý

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1127
  • Trong tuần: 9 975
  • Tất cả: 2511778