Kế hoạch 840/KH-SKHĐT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trước tác động của tình hình hạn, mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 840/KH-SKHĐT
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch 840/KH-SKHĐT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trước tác động của tình hình hạn, mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 840 KH-SKHDT.pdf