Kế hoạch khắc phục và nâng cao chỉ số thành phần PCI tỉnh Trà Vinh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1138/KH-SKHĐT
Ngày ban hành 19/06/2020
Ngày hiệu lực 19/06/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch khắc phục và nâng cao chỉ số thành phần PCI tỉnh Trà Vinh năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1138 kh xt my.pdf