Phối hợp cung cấp báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 1327/SKHĐT-TTXT
Ngày ban hành 21/07/2020
Ngày hiệu lực 21/07/2020
Trích yếu nội dung Phối hợp cung cấp báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1327 cv xt ptoan.signed.pdf