Đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020 của tỉnh lần 2
Số ký hiệu văn bản 1365/SKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 27/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020 của tỉnh lần 2
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hồng Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 1365 cv kd nhan.signed.pdf