Đề nghị báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 1339/SKHĐT-ĐT
Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày hiệu lực 22/07/2020
Trích yếu nội dung Đề nghị báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1339 cv dt loi.signed.pdf