Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1369/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 27/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Vương Hải Khoa
Tài liệu đính kèm 1369 cv th loc.signed.pdf