V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1804/SKHĐT-ĐT
Ngày ban hành 08/09/2020
Ngày hiệu lực 08/09/2020
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1804 cv dt dung.signed.pdf