TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/KH-SKHĐT 08/03/2024 Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 212
Tải về 0
1292/SKHĐT-THKTKG 04/07/2023 V/v tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Rà soát tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; Tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải thể HTX
Lượt xem: 277
Tải về 1
1288/SKHĐT-THKTKG 04/07/2023 V/v đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu 2023 còn thấp, khả năng không đạt
Lượt xem: 236
Tải về 2
1278/SKHĐT-THKTKG 03/07/2023 Về việc tham mưu đề xuất nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 349
Tải về 0
10/KH-SKHĐT 27/02/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về 2
2079/SKHĐT-THKTKG 10/10/2022 V/v phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 193
Tải về 68
1834/SKHĐT-THKTKG 08/09/2022 Đẩy nhanh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KTXH và giải ngân vốn đầu tư công năm năm 2022
Lượt xem: 190
Tải về 0
1806/SKHĐT-ĐT 06/09/2022 Đôn đốc gửi văn cảm cam kết giải ngân và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 198
Tải về 4
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 Đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Lượt xem: 204
Tải về 0
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Lượt xem: 201
Tải về 5
123456