Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
837/SKHĐT-ĐT 11/05/2022 Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 Tải về
1456/UBND-CNXD 14/04/2022 đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Tải về
1153/SKHĐT-THKTKG 09/06/2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải về
1078/SKHĐT-ĐT 03/06/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 Tải về
744/SKHĐT-THKTKG 22/04/2021 thực hiện các nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 Tải về
297/SKHĐT-ĐT 22/02/2021 Phối hợp báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Tải về
273/SKHĐT-THKTKG 18/02/2021 V/v triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
274/SKHĐT-THKTKG 18/02/2021 V/v sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 cho các HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
196/SKHĐT-ĐKKD 02/02/2021 Thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2021 của tỉnh Tải về
175/SKHĐT-ĐT 28/01/2021 Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 sang năm 2021 Tải về
12345