Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1054/SKHĐT-TTXT 08/06/2020 Đề nghị báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
1044/SKHĐT-TTXT 08/06/2020 Phối hợp báo cáo hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
1031/SKHĐT-ĐT 05/06/2020 Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và gửi hồ sơ liên quan của các dự án đề xuất sử dụng vốn IDA Tải về
982/SKHĐT-TTXT 29/05/2020 Thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Tải về
981/KH-SKHĐT 29/05/2020 Kế hoạch số 981/KH-SKHĐT thực hiện kế hoạch số 170-KH/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung phát huy các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế thu hút mạnh đầu tư vào các khu kinh tế, các khu, cụm nông nghiệp, quyết tâm đưa tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng. Tải về
975/SKHĐT-TTXT 28/05/2020 Phối hợp truyền thông, quảng bá cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2020 Tải về
966/SKHĐT-TTXT 27/05/2020 Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ Tải về
964/KH-SKHĐT 27/05/2020 Kế hoạch số 964/KH-SKHĐT thực hiện phương châm hành đồng năm 2020 của Tỉnh ủy " nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững" Tải về
953/SKHĐT-THKTKG 26/05/2020 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến nam 2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
890/SKHĐT-THKTKG 18/05/2020 Phối hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 05/02/2018 của Chính phủ Tải về
12