Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2079/SKHĐT-THKTKG 10/10/2022 V/v phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Tải về
1834/SKHĐT-THKTKG 08/09/2022 Đẩy nhanh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KTXH và giải ngân vốn đầu tư công năm năm 2022 Tải về
1806/SKHĐT-ĐT 06/09/2022 Đôn đốc gửi văn cảm cam kết giải ngân và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải về
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 Đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 Tải về
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 Tải về
837/SKHĐT-ĐT 11/05/2022 Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 Tải về
1456/UBND-CNXD 14/04/2022 đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Tải về
1153/SKHĐT-THKTKG 09/06/2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải về
1078/SKHĐT-ĐT 03/06/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 Tải về
744/SKHĐT-THKTKG 22/04/2021 thực hiện các nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 Tải về
12345