Quyết định 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu

* Theo Quyết định 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố mới các thủ tục hành chính đối với Cấp tỉnh có:

- 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

     (1) Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

     (2) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

     (3) Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

     (4) Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

- 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

* Các danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tưu theo hình thức đối tác công tư ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 cua3 Bộ trưởng Bộ KH&ĐT hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 357/QĐ-BKHĐT có hiệu lực.

     Xem chi tiết Quyết định 357/QĐ-BKHĐT

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 1 050
  • Tất cả: 2493490