Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 11/2020

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 62 doanh nghiệp, tăng 72% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký là 682 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Số lao động đăng ký là 1.424 người, giảm 41% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng vốn bình quân 11 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp tăng vốn là 117 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể 6 doanh nghiệp, giảm 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn 1 doanh nghiệp, giảm 1 doanh nghiệp so với cùng kỳ

Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn đạt trên 91% hồ sơ đăng ký.

2. Chia theo địa bàn

STT

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG

1

Thành phố Trà Vinh

33

2

Huyện Châu Thành

4

3

Huyện Tiểu Cần

9

4

Huyện Càng Long

3

5

Thị Xã Duyên Hải

3

6

Huyện Duyên Hải

2

7

Huyện Cầu Kè

3

8

Huyện Cầu Ngang

4

9

Trà Cú

1

 


3. Chia theo ngành nghề kinh doanh chính

Ngành nghề kinh doanh

Số doanh nghiệp

Công nghiệp chế biến, chế tạo

6

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

13

Xây dựng

7

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

5

Giáo dục và đào tạo

17

Thông tin và truyền thông

1

Vận tải kho bãi

3

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

1

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

5

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

1

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

1

4. Chia theo loại hình doanh nghiệp

TT

Loại hình

Số doanh nghiệp

1

Công ty TNHH 1TV

43

2

Công ty TNHH 2TV trở lên

10

3

Công ty cổ phần

1

4

DNTN

8

Loại hình Công ty TNHH 1TV được nhiều người thành lập lựa chọn nhất, chiếm trên 69% số lượng doanh nghiệp./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1179
  • Trong tuần: 10 027
  • Tất cả: 2511830