Tổ chức cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi nhằm để lựa chọn các Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) - Gọi chung tác phẩm là sản phẩm tuyên truyền, nâng cao nhận thức “Khởi nghiệp” trong cộng đồng địa phương, thông qua đó xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong toàn tỉnh.

- Nhằm phác họa lại một cách trực quan, sinh động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khởi nghiệp, về tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng tỉnh Trà Vinh.

- Tìm kiếm và cung cấp các sản phẩm truyền thông có chất lượng cho tỉnh, từ đó góp phần cho việc chỉ đạo thực hiện công tác khởi nghiệp thêm khoa học và rõ nét hơn.

- Hưởng ứng và thực hiện các hoạt động phong trào quốc gia khởi nghiệp.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo mọi thành phần trong nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia.

- Các tác phẩm tham gia dự thi phải đảm bảo chất lượng về tính thẩm mỹ; phản ánh đúng, đầy đủ, chân thực, súc tích, có tính tuyên truyền cao về hoạt động khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh, không sử dụng những tác phẩm sưu tầm.

- Công tác triển khai và tổ chức đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm. Việc chấm, đánh giá, xếp loại các tác phẩm phải được tiến hành khách quan, minh bạch, khoa học và bảo đảm chất lượng.

II. ĐỐI TƯỢNG

Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi (Trừ thành viên Ban tổ chức; thành viên Hội đồng Ban Giám khảo và tổ chuyên môn kiêm nhiệm việc thẩm định).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Biểu trưng (Logo) khởi nghiệp Trà Vinh: Vẽ phác họa, cách điệu lại hình ảnh quê hương, con người, tinh thần, ý chí khởi nghiệp của Trà Vinh; sự chung tay xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp Trà Vinh; sự phát triển của Trà Vinh trong tương lai khi thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp.

- Khẩu hiệu (Slogan) khởi nghiệp Trà Vinh: Bản viết tay hoặc đánh máy vi tính 01 câu nói mà tác giả tự sáng tác về hoạt động khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh. Câu Slogan ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, không đa nghĩa nhưng hàm chứa hình ảnh quê hương, con người, tinh thần, ý chí khởi nghiệp của Trà Vinh; kích thích, tạo động lực cho mọi người cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp Trà Vinh; sự phát triển của Trà Vinh trong tương lai khi thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp.

2. Thể lệ Cuộc thi Xem tại đây; Phiếu đăng ký dự thi: Xem tại đây.

3. Tiến độ tổ chức thực hiện

- Nhận hồ sơ dự thi từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 31/8/2021.

- Vòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

- Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2021.

- Vòng chung kết, công bố kết quả cuộc thi dự kiến giữa tháng 10/2021.

4. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi, tác giả gửi về Ban Tổ chức cuộc thi bằng các hình thức sau: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trên bìa thư ghi rõ “Hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”. Địa chỉ tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3753 839 (Liên hệ Bà Cao Thị Thùy Linh - Chuyên viên).

Đồng thời, gửi kèm file mềm theo yêu cầu của Ban Tổ chức qua địa chỉ email: xuctiendaututv@gmail.com.

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 834
  • Tất cả: 2499551