Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 22/TTHT-ĐT ngày 18/3/2024 của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các đơn vị có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, kịp thời cập nhật các quy định mới, trang bị đầy đủ kiến thức để tham dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu liên hệ, đăng ký trực tiếp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu – Cục Quản lý đấu thầu theo địa chỉ sau:

Website: https://cps.mpi.gov.vn

ĐT: 0243.795.73704/05;

Email: daotaodauthau.mpi@gmail.com

DĐ: 096.120.6568 (A. Toàn) hoặc 096.530.8268 (A. Hiếu)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo quý cơ quan, đơn vị được biết./.

Xem chi tiết Công văn số 22/TTHT-ĐT ngày 18/3/2024 của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 774
  • Tất cả: 2496003