Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 02/3/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn và đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả 09 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị số 35-CT/TU

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 819
  • Tất cả: 2501570