Phổ biến Thông tư số 05/2024/TTBKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 19/04/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT về việc Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đính kèm) đến các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố được biết, thực hiện./.

Xem chi tiết Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 646
  • Tất cả: 2499205