Sự hình thành và phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh

Ngành Kế họach và Đầu tư thành lập ngày 31/12/1945 trải qua hơn 70 năm thành lập và phát triển, đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Riêng đối với Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Trà Vinh từ ngày tỉnh được tái lập đến nay (năm 1992 tách từ tỉnh Cửu Long) qua từng bước phát triển cụ thể như sau:

- Tháng 5 năm 1992 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 180/QĐ-UBT thành lập Ủy ban Kế hoạch - Thống kê tỉnh với số cán bộ là 20 đồng chí được điều động từ Ủy ban Kế hoạch - Thống kê tỉnh Cửu Long tăng cường cho Tỉnh Trà Vinh.
- Ngày 16/9/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định 385/QĐ-UBT sát nhập Ban quản lý chương trình việc trợ Quốc tế vào Ủy ban Kế hoạch - Thống kê.
- Đến tháng 6 năm 1994 sau khi tách bộ phận Thống kê tỉnh trực thuộc Tổng cục Thống kê quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 489/QĐ-UBT thành lập Ủy ban Kế hoạch tỉnh.
- Ngày 09/9/1994 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 873/QĐ-UBT về việc giải thể Trọng Tài kinh tế tỉnh và giao nhiệm vụ Đăng ký kinh doanh cho Ủy ban kế hoạch tỉnh đảm nhận.
- Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 53/QĐ-UBT ngày 22/01/1996 thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Ủy ban kế hoạch và tổ chức làm công tác hợp tác đầu tư tỉnh Trà Vinh với chức năng và nhiệm vụ:
Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại địa phương; làm đầu mối phối hợp giữa sở ngành, huyện thị dưới sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Tin khác

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206