Phổ biến Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022

Ngày 22/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1106/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp-VCCI 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp.

Theo nội dung Thông báo Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022 tại Công văn số 36/CNCT.22-HV ngày 17/3/2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ thì Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp được tiến hành thực hiện trên cổng thông tin điện tử như sau:

Thời gian khảo sát: từ ngày 02/3/2022-20/4/2022

Hình thức: Thực hiện trực tuyến qua linhK: https://vcci-erp.vn/chinhanhcantho

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ tiến hành hành khảo sát Chương trình chuyển đổi số rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, chất lượng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành quản lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công văn số 36/CNCT.22-HV ngày 17/3/2022 đến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp; đăng tải nội dung thông tin Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp trên website của ngành quản lý để tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp nắm biết thực hiện.

Xem chi tiết Thông báo Chương trình đính kèm.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 645
  • Tất cả: 2499204