Tăng cường công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp: hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử; phối hợp triển khai tiếp nhận và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện…Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Trà Vinh và các tỉnh thành trong cả nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch. Nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời rút ngắn thời gian đi lại của công dân, doanh nghiệp, sớm đưa doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đơn vị tư vấn ưu tiên lựa chọn thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Tất cả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng đều được miễn phí đăng ký kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể đăng ký trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính. Thời hạn giải quyết đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng (trừ thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động là 05 ngày làm việc), Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính họp lệ của hồ sơ. Sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng được chấp nhận, việc nhận/trả kết quả sẽ được thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính của tỉnh Trà Vinh

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng hoặc liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh theo số điện thoại: 0294.3867107 để được hướng dẫn.

* Xem hướng dẫn thực hiện tại địa chỉ:

1. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:   Nộp hồ sơ trực tiếp trên mạng và có kết quả phản hồi, nhận và kết quả tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  <