Thông báo điều chỉnh thời gian cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2022 và định hướng 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐKN ngày 25/3/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh về Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021;

Căn cứ Công văn 1184/UBND-KT ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021;

Căn cứ Công văn số 07/BCĐKN ngày 30/6/2021 của Trưởng Ban Ban chỉ đạo khởi nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh” của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 20/7/2021 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Thể lệ và thang điểm cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”..

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh (Ban Tổ chức) phát động cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh dự kiến thời gian tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 31/8/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, do đó việc tổ chức triển khai các hoạt động diễn ra không đảm bảo theo tiến độ. Để tạo điều kiện cho các ý tưởng có thời gian nghiên cứu hoàn thành tham gia cuộc thi đảm bảo về nội dung, hình thức và chất lượng các tác phẩm sáng tác.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo điều chỉnh gia hạn thời gian cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày hết ngày 30/9/2021.

- Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra từ ngày 05/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

- Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2021.

- Vòng chung kết, công bố kết quả cuộc thi dự kiến giữa tháng 11/2021.

2. Địa điểm nhận tác phẩm:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trên bìa thư ghi rõ Hồ sơ tham gia cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”.

- Địa chỉ tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: (0294) 3753 839/3753849 (Liên hệ Ông Trần An Phương/Bà Cao Thị Thùy Linh - Chuyên viên). Đồng thời, gửi kèm file mềm theo yêu cầu của Ban Tổ chức qua địa chỉ email: xuctiendaututv@gmail.com (Với tiêu đề thư: Họ và tên, Đăng ký cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh).

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết, tham gia./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 





Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 645
  • Tất cả: 2499204