Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức,
thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SKHĐT ngày 28/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh thông báo như sau:

1. Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 kèm theo Quyết định số 234/QĐ-SKHĐT ngày 28/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, tại mục Thông báo (http://skhdt.travinh.gov.vn).

2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Đối với những người có kết quả trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2023, Hội đồng sẽ gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ theo địa chỉ mà người trúng tuyển đã đăng ký (thời hạn hoàn thành hồ sơ theo quy định là 30 ngày).

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo./.

Xem chi tiết: 

Quyết định số 234/QĐ-SKHĐT ngày 28/7/2023.

- Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2023.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 1 052
  • Tất cả: 2493492