Thông báo niêm yết công khai kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-SKHĐT ngày 14/02/2023 về việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023.

Để thực kế hoạch được công khai minh bạch cho toàn thể các bộ, công chức, viên chức được biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

1. Niêm yết Kế hoạch số 08/KH-SKHĐT ngày 14/02/2023 về việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 tại Văn phòng Sở và website của Sở.

2. Thời gian niêm yết 01 tháng (kể từ ngày thông báo được ký ban hành).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức được biết./. 

 

Xem chi tiết Kế hoạch số 08/KH-SKHĐT ngày 14/02/2023

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 645
  • Tất cả: 2499204