Phối hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 05/02/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 890/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 18/05/2020
Ngày hiệu lực 18/05/2020
Trích yếu nội dung Phối hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 05/02/2018 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 890 cv th xuong.signed.pdf