TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1292/SKHĐT-THKTKG 04/07/2023 V/v tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Rà soát tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; Tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải thể HTX
Lượt xem: 277
Tải về 1
1288/SKHĐT-THKTKG 04/07/2023 V/v đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu 2023 còn thấp, khả năng không đạt
Lượt xem: 236
Tải về 2
1278/SKHĐT-THKTKG 03/07/2023 Về việc tham mưu đề xuất nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 349
Tải về 0
2079/SKHĐT-THKTKG 10/10/2022 V/v phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 193
Tải về 68
1834/SKHĐT-THKTKG 08/09/2022 Đẩy nhanh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KTXH và giải ngân vốn đầu tư công năm năm 2022
Lượt xem: 190
Tải về 0
1806/SKHĐT-ĐT 06/09/2022 Đôn đốc gửi văn cảm cam kết giải ngân và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 198
Tải về 4
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 Đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Lượt xem: 204
Tải về 0
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Lượt xem: 201
Tải về 5
837/SKHĐT-ĐT 11/05/2022 Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 134
Tải về 0
1456/UBND-CNXD 14/04/2022 đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 197
Tải về 0
12345