V/v tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Rà soát tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; Tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải thể HTX
Số ký hiệu văn bản 1292/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 04/07/2023
Ngày hiệu lực 04/07/2023
Trích yếu nội dung V/v tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Rà soát tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; Tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải thể HTX
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Vương Hải Khoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-67. thong bao lich lam viec ve tinh hinh phat trien kttt htx tren dia ban tinh tra vinh.pdf
lich lam viec voi ubnd cac huyen thi xa va thanh pho.pdf