V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1684/SKHĐT-ĐT
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Châu Văn Hòa
Tài liệu đính kèm 1684 cv dt truong.pdf