V/v phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2079/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung V/v phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hồng Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-96 - cv yeu cau bc nam 2022 - kh 2023.pdf