Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 837/SKHĐT-ĐT
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Châu Văn Hòa
Tài liệu đính kèm 837 SKHDD-DT.pdf
02 Huongdanlapkehoachdautucongnam2023Bieukem.xlsx