Thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 982/SKHĐT-TTXT
Ngày ban hành 29/05/2020
Ngày hiệu lực 29/05/2020
Trích yếu nội dung Thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 982 cv xt toan.signed.pdf