Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 966/SKHĐT-TTXT
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày hiệu lực 27/05/2020
Trích yếu nội dung Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 966 cv xt dlinh.signed.pdf