Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến nam 2020, định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 953/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 26/05/2020
Ngày hiệu lực 26/05/2020
Trích yếu nội dung Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến nam 2020, định hướng đến năm 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 953 cv th tai.signed.pdf