Đề nghị báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1054/SKHĐT-TTXT
Ngày ban hành 08/06/2020
Ngày hiệu lực 08/06/2020
Trích yếu nội dung Đề nghị báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1054 cv xt my.signed.pdf