Đề cương xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1259/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 10/07/2020
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Trích yếu nội dung Đề cương xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1259 cv th tai.signed.pdf