V/v sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 cho các HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 274/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 18/02/2021
Ngày hiệu lực 18/02/2021
Trích yếu nội dung V/v sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 cho các HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 274 SKHĐT-THKTKG.pdf