V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1153/SKHĐT-THKTKG
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Vương Hải Khoa
Tài liệu đính kèm 1153 cv th loc.pdf