Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 20/KH-SKHĐT
Ngày ban hành 08/03/2024
Ngày hiệu lực 08/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Hồng Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-38-2.-ke-638459179405358218.pdf