Phối hợp Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1229/SKHĐT-TTXT
Ngày ban hành 06/07/2020
Ngày hiệu lực 06/07/2020
Trích yếu nội dung Phối hợp Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1229 cv xt ngoc.signed.pdf