Sử dụng hệ thống phần mềm đang ký, quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh cho cấp huyện và cập nhật cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh trên cổng thông tin doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 1250/SKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 09/07/2020
Ngày hiệu lực 09/07/2020
Trích yếu nội dung Sử dụng hệ thống phần mềm đang ký, quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh cho cấp huyện và cập nhật cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh trên cổng thông tin doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1250 cv kd loan.signed.pdf